مسیر صفحه: شعبات خارج از کشور :: نمایندگی شعبه ارمنستان
 
 

فهرست نمایندگی ها

پست الکترونیکی پرینت PDF

 

CANDAL"LTD 

DAISI+" LTD

 


lAV " LTD

 

 

 

 
 
 
 

تماس با ما

آدرس دفتر  :تبریز- کیلومتر 5 جاده تهران-جاده قدیم نمایشگاه-چهارراه اول
نبش شمال غربی

 

تلفن:  4 - 6371963 (413)

فکس:     6371962 (413)

 

ایمیل: info@fadaeitrading.com

تقویم جلالی


ارديبهشت  1400
ج پ چ س د ی ش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آخرین اخبار

 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide