مسیر صفحه: شعبات خارج از کشور :: نمایندگی شعبه ارمنستان
 
 
پست الکترونیکی پرینت PDF

          نمایندگی شعبه ارمنستان بازرگانی فدایی

                                                                                
"CANDAL"LTD       CODE: 03524316
    NO 34, BLD NO1, GHGART                          
  ABOVIAN, ARMENIA                              
Tell: +37 493 403018

 
 
 
 

تماس با ما

آدرس دفتر  :تبریز- کیلومتر 5 جاده تهران-جاده قدیم نمایشگاه-چهارراه اول
نبش شمال غربی

 

تلفن:  4 - 6371963 (413)

فکس:     6371962 (413)

 

ایمیل: info@fadaeitrading.com

تقویم جلالی


تير  1401
ج پ چ س د ی ش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آخرین اخبار

 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide